Projekt na podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí

 

Statutární město Jihlava spouští unikátní projekt na podporu sportovních a volnočasových aktivit pro děti skrze systém Corrency. Cílem tohoto projektu je finančně pomoci rodinám a podpořit místní děti v účasti na sportovních aktivitách. Rodiče, kteří mají děti ve věku od 0 do 15 let a mají trvalý pobyt ve městě Jihlava, budou mít možnost získat finanční příspěvek z rozpočtu města. Tento příspěvek mohou využít na nákup volnočasových aktivit pro své děti u provozovatelů nebo spolků na území města.

 

Město vyčlenilo 1 500 000 korun na podporu tohoto projektu, které budou rozděleny mezi 1 000 registrovaných dětí. Děti i zákonný zástupce, který dítě registruje, musí mít trvalý pobyt ve městě Jihlava. V rámci projektu budou každému registrovanému rozděleny elektronické correnty v hodnotě 1 000 Kč. Díky nim budou moci občané ušetřit až 50 % při platbě za sportovní aktivity svých dětí.

Registrace do projektu byla spuštěna dne 1. 7. 2024.

 

Correnty bude možné uplatnit od 1. 8. 2024 do 31. 12. 2024.
Registrace občanů

Registrace občanů

Registrace
Registrace obchodníků

Registrace obchodníků

Registrace

Parametry emise

V této sekci se dozvíte kompletní časový harmonogram a nastavení základních podmínek, za kterých se projektu můžete účastnit. Emisí se rozumí konkrétní projekt ve vaší lokalitě, v daném časovém horizontu, který vaše radnice určila.

Časový harmonogram

01. 07. 2024
Začátek registrace občanů a provozovatelů kroužků.
01. 08. 2024
Začátek přijímání Correntů u registrovaných provozovatelů.
31. 12. 2024
Ukončení registrace občanů a provozovatelů. Ukončení přijímání Correntů.

Základní parametry

Cílová částka podpory: 1 500 000 Kč

Maximální počet občanů: 1 500

Podmíněný věk občana: 0–15 let (s datem narození od 1. 8. 2009)

Spoluúčast: 50 %

Maximální počet obchodníků: neomezeno

Částka na občana: 1 000 COR 

Termín registrace pro obchodníky: od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024

Termín registrace pro občany: od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024

Místo registrace: webová stránka jihlava.corrency.cz 

Platnost correntů: od 1. 8. 2024 do 31. 12. 2024

Kdo se může přihlásit:

Občané: podpora je určena pro děti ve věku 0–15 let s trvalým pobytem na území města; příjemcem je rodič dítěte s trvalým pobytem na území města

Obchodníci: spolky, provozovatelé kroužků, volnočasové organizace a obchodníci poskytující sportovní a volnočasové aktivity na území města

KDE MŮŽETE UPLATNIT CORRENTY

U těchto obchodníků můžete uplatnit platbu correnty. Podívejte se na přehled všech obchodníků, nebo vyhledejte svoji pobočku na mapě.

přehled obchodníků
Zobrazit moji polohu

Jak použít correnty - vzorový příklad

Platba correnty pomocí SMS v mobilním telefonu

 1. Registrujte se přes webový registrační formulář nebo v místě fyzické registrace. Při registraci uvedete číslo vašeho mobilního telefonu. Součástí registrace je uzavření darovací smlouvy.

 2. Po úspěšné registraci si budete moci vaši darovací smlouvu stáhnout ve formátu PDF. V případě fyzické registrace ji můžete získat v tištěné podobě.

 3. Následně obdržíte SMS s unikátním kódem pro první platbu.

 4. Ze seznamu registrovaných obchodníků si vyberete, u koho correnty chcete uplatnit.

 5. Při placení sdělíte, že chcete platit correnty a nahlásíte váš unikátní kód ze SMS.

 6. Obchodník pomocí SMS nebo webového rozhraní Corrency odešle váš kód a hodnotu nákupu a sdělí vám, jakou částku máte na místě doplatit.

 7. Na část nákupu ve výši např. 50 % (dle spoluúčasti v projektu) se uplatní vaše correnty. Zbytek doplatíte v hotovosti nebo kartou. V případě posledního nákupu je možno uplatnit correnty jen do výše vašeho zůstatku.

 8. Pokud nevyčerpáte všechny correnty, přijde vám nová SMS s novým kódem a informací o zůstatku, který můžete uplatnit při příštím nákupu.

 9. Pakliže correnty vyčerpáte, obdržíte SMS s informací o nulovém correntovém zůstatku.

Platba correnty pomocí občanského průkazu

 1. Registrujte se přes webový registrační formulář nebo v místě fyzické registrace. Při registraci nemusíte uvádět číslo vašeho mobilního telefonu. Součástí registrace je uzavření darovací smlouvy.

 2. Po úspěšné registraci si budete moci vaši darovací smlouvu stáhnout ve formátu PDF. V případě fyzické registrace ji můžete získat v tištěné podobě.

 3. Ze seznamu registrovaných obchodníků si vyberete, u koho correnty chcete uplatnit.

 4. Při placení sdělíte, že chcete platit correnty a nahlásíte číslo vašeho občanského průkazu.

 5. Obchodník pomocí SMS nebo webového rozhraní Corrency odešle vaše číslo občanského průkazu a hodnotu nákupu a sdělí vám, jakou částku máte na místě doplatit.

 6. Na část nákupu ve výši např. 50 % (dle spoluúčasti v projektu) se uplatní vaše correnty. Zbytek doplatíte v hotovosti nebo kartou. V případě posledního nákupu je možno uplatnit correnty jen do výše vašeho zůstatku.

 7. Pokud correnty nevyčerpáte v celé výši, můžete je uplatnit při dalším nákupu. Na váš zůstatek se můžete zeptat obchodníka.

Jak Corrency funguje z pohledu obchodníka

 1. Registrujte se přes webový registrační formulář.

 2. Uzavřete elektronicky smlouvu o proplácení correntů.

 3. Získáte informační balíček (tzv. Starter Kit), jak platby correntem přijímat.

 4. Jste evidováni v seznamu obchodníků, u kterých lze correnty uplatnit.

 5. Označíte svou provozovnu nálepkou Corrency.

 6. Přijímáte platby correnty odesláním SMS z mobilního telefonu, který jste si registrovali, nebo pomocí webového rozhraní Corrency.

 7. Systém Corrency vás obratem informuje, jakou částku má zákazník na místě doplatit v hotovosti nebo kartou.

 8. Na konci dne obdržíte e-mailem vyúčtování za platby correntem.

 9. Adekvátní částku v korunách obdržíte na svůj účet v bance následující pracovní den.

Časté dotazy

Oživte ve vašem regionu ekonomiku efektivněji než klasickými dotacemi

Jak se mohu zaregistrovat?

Registrace probíhá online na webovém formuláři obec.corrency.cz dle konkrétního projektu. Pokud nemáte přístup k internetu nebo s ním neumíte pracovat, je v některých projektech možné se registrovat přímo na radnici. Informace vždy najdete na webu specifického projektu v jeho parametrech.

Jak mohu correnty uplatnit?

Před zaplacením nákupu informujte o úmyslu zaplatit correnty obchodníka a sdělte mu jednorázový kód nebo číslo občanského průkazu. Correnty lze uplatnit u obchodníků, kteří jsou zaregistrovaní do projektu Corrency. Seznam obchodníků je aktualizován na webu daného projektu (ve formátu obec.corrency.cz) nebo v Infocentru obce. Zde najdete návod pro platby ve formě videa.

Jak mohu zaregistrovat své dítě?

Dítě může zaregistrovat pouze jeden zákonný zástupce, je tedy nutné koordinovat registraci dítěte mezi rodiči. Není možné zaregistrovat dítě u obou, například rozvedených, rodičů.

Jaké musím splnit podmínky pro získání correntů?

Aby bylo možné získat correnty, musíte splnit následující podmínky: trvalé bydliště v obci daného projektu, platný občanský průkaz, vyplnění elektronického formuláře na webu obec.corrency.cz, splnění dalších parametrů emise, prostudování Všeobecných obchodních podmínek a informací o zacházení s osobními údaji, souhlas s oběma výše uvedenými dokumenty. Úspěšná registrace je obratem potvrzena přímo na e-mailu nebo přes SMS.

Jak mám postupovat při neúspěšné registraci?

Prosíme, nezkoušejte se znovu registrovat. Vaši registraci zkontrolujeme, pokud v ní byla chyba v překlepu či nesprávně zadané adrese a vy přesto splňujete všechny podmínky pro účast v projektu, naše oddělení podpory se s Vámi spojí a registraci Vám pomůže dokončit. V případě potřeby rovnou kontaktujte podporu na e-mailu podpora@corrency.cz.

Jak lze doplatit zbývající část platby při využití correntů?

Standartní formou, jako při běžném nákupu, nicméně vždy záleží na konkrétním obchodníkovi, zda přijímá platby kartou, stravenkami či v hotovosti.

Jak zjistím stav svého correntového zůstatku?

Zašlete SMS s textem „ZUSTATEK“ na číslo 736 370 158. Tato možnost funguje pouze za použití telefonního čísla, které jste použili při registraci. Zde najdete návod pro zjištění stavu svého correntového zůstatku ve formě videa.

Jak mám postupovat při ztrátě SMS s jednorázovým kódem?

Zašlete SMS s textem "ZUSTATEK" na číslo 736 370 158. Tato možnost funguje pouze z telefonního čísla, které jste použili při registraci. Můžete se také prokázat číslem občanského průkazu při nákupu. Zde najdete návod pro opětovné získání jednorázového kódu ve formě videa.

Musím uplatnit všechny correnty najednou?

Ne. Correnty je možné uplatnit postupně během trvání projektu. Nelze však uplatnit více correntů, než kolik máte k dispozici, a nelze je uplatnit po vypršení jejich platnosti.

Jak si přidat svůj telefon dodatečně v průběhu projektu?

Zašlete SMS s textem „REGISTRACE a [ČÍSLO VAŠEHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU]” na číslo 736 370 158. SMS je nutné zaslat z telefonního čísla, které chcete přidat. Chytrý mobilní telefon není nutný.

Jaký důvod má při registraci zadávání telefonního čísla?

Na mobilní telefon Vám dorazí jednorázový kód pro nákup a informace o zůstatku. Pokud telefonní číslo není zadáno, pro nákup musíte použít číslo svého občanského průkazu a zůstatek Vám sdělí obchodník při platbě.

Jak mohu reklamovat zboží či služby placené correnty?

Reklamace se řeší běžným způsobem u obchodníka. Correnty budou připsány zpět na Váš correntový účet, nebo pokud projekt již skončil, budou vráceny na účet radnice.

Jak mám postupovat při nedostatečném zůstatku na correntovém účtu?

Buď uplatníte dostupné correnty a doplatíte rozdíl v korunách, nebo pro daný nákup platbu prostřednictvím correntů nevyužijete.

Co se stane s neuplatněnými correnty?

Neuplatněné correnty se po skončení projektu vrací na účet radnice. Nejsou občanovi vypláceny v hotovosti.

Jak se mohu jako obchodník zapojit do Corrency?

Musíte splňovat definované podmínky projektu, například mít provozovnu v oblasti, kde projekt funguje a být registrováni jako fyzická podnikající nebo právnická osoba. Registrace je možná prostřednictvím formuláře na webu daného projektu (ve formátu obec.corrency.cz), případně v informačním centru obce. Po registraci dostanete e-mailem Smlouvu o proplácení correntů a Dohodu o předávání osobních údajů, které je třeba potvrdit kliknutím na link v e-mailu. Úspěšná registrace je ihned potvrzena e-mailem a budete zveřejněni přímo na webu daného projektu.

Jak probíhá vyplacení correntů?

Provozovatel Corrency zašle souhrnnou částku odpovídající correntům, jež u Vás byly uplatněny, na Váš bankovní účet během následujícího pracovního dne. Obchodník dostane také soupis tržeb na e-mail.

Jak postupovat, pokud občan odmítne platbu?

Pokud byla platba už schválena systémem Corrency, můžete ji stornovat do 10 minut od vykonané transakce buď ve webové aplikaci, nebo pomocí SMS „STORNO“ na 736 370 158.

Co mám dělat, pokud systém platbu neschválí?

Pokud systém Corrency platbu po odeslání neschválil, zároveň obchodníka informoval, proč tomu tak bylo. Obvykle za tím je jeden z těchto důvodů: na Correntovém účtu občana je nedostatečný zůstatek → platbu nelze uskutečnit, občanský průkaz je propadlý či jinak neplatný → platbu nelze uskutečnit, číslo občanského průkazu nebo kód jsou chybné → zadat platbu znovu a správně, platnost correntů vypršela → platbu nelze uskutečnit, systém nezná obchodníkovo telefonní číslo → platbu nelze uskutečnit, číslo je nutné registrovat podle návodu pro přidání telefonního čísla výše, chyba systému Corrency → nutné zadat platbu znovu.

Jak mohu přidat či odebrat telefonní číslo pro zadávání plateb v correntech?

Telefonní číslo můžete přidat zasláním SMS ve tvaru „TELEFON [ČÍSLO]“ a odebrat ve tvaru „ZRUŠIT [ČÍSLO]“ na 736 370 158. Požadavky musí být zaslány z čísla zadaného při registraci.

Jak zadávám correntovou platbu do své pokladny?

Záleží na nastavení Vašeho pokladního zařízení. Nejčastěji se platba correnty zadává jako platba „jiným platebním prostředkem“. Například ve Storyous či Dotykačce si můžete nastavit platbu „corrent“. Instrukce pro Storyous či Dotykačku jsou k dispozici online.

Zapomněl jsem heslo pro webovou aplikaci. Co mám dělat?

Zašlete SMS „HESLO“ z Vašeho registrovaného čísla na 736 370 158 a obratem Vám přijde heslo. Zde najdete návod pro znovuzískání hesla pro webovou aplikaci ve formě videa.

Jak probíhá přijímání plateb v correntech?

Občan se identifikuje SMS kódem nebo občanským průkazem. Obchodník následně zašle SMS ve tvaru “[JEDNORÁZOVÝ KÓD/ČÍSLO OP] [CELKOVÁ ČÁSTKA]” na číslo 736 370 158. Například v případě celkové částky 450 Kč poslat SMS ve tvaru: “123456789 450” na 736 370 158. Alternativou je zadání platby přes webový portál transakce.corrency.cz. Zde najdete návod pro platby ve formě videa.

Jak postupovat při reklamaci zboží či služeb?

V případě reklamace občana vyplňte formulář na webu reklamace.corrency.cz a postupujte dle pokynů. Zde najdete návod pro reklamace ve formě videa. Vrácené correnty budou odeslány zpět na účet Corrency a budou řešeny podle stavu projektu. Pokud projekt stále běží, občanovi se vrátí correnty na jeho correntový účet. Pokud je projekt již ukončen, částka odpovídající correntům bude provozovatelem vrácena v Kč na účet radnice.

Potřebuji další pomoc nebo mám otázku. Jak Vás mohu kontaktovat?

Kontaktujte nás na e-mailu podpora@corrency.cz nebo telefonicky na čísle +420 253 253 778 v pracovních dnech od 9:00 do 18:00. Jsme zde pro Vás!

Co je Corrency?

Corrency je inovativní systém, jehož hlavním cílem je podporovat ekonomiku a transparentní distribuci veřejných financí. Základem systému je evidenční jednotka (forma kreditu) zvaná corrent. Tato evidenční jednotka nebo kredit má hodnotu ekvivalentní koruně české. Co však činí corrent unikátním, je jeho flexibilita: může být definováno, kde, kdy a za jaké produkty či služby může být corrent použit. V praxi to znamená, že když si občan kupuje určitý produkt nebo službu, může za ni platit kombinací correntů a tradičních korun. Correnty jsou většinou poskytovány institucemi, jako jsou města, a občané je mohou využít u místních obchodníků či poskytovatelů služeb.

Jak Corrency pomáhá?

Cílem Corrency je zabezpečit, aby místní obchody a služby byly stále v chodu i v dobách ekonomických výzev, aby fungovaly kroužky a další nabídky místních organizací. Corrency podporuje místní ekonomiku tím, že stimuluje občany k nákupům a využívání služeb u místních obchodníků, podnikatelů a poskytovatelů volnočasových aktivit, od pekařů po kulturní zařízení. Díky spoluúčasti občanů při jednotlivých platbách se efektivně násobí částka poskytnutá radnicí, což vede ke snížení rizika krachu nebo finančních obtíží pro místní obchodníky a další zapojené subjekty, a současně dochází k posílení občanského cítění a sounáležitosti.

Co je to nastavitelnost correntů?

Corrent může mít různě nastavené parametry, které definuje poskytovatel finanční podpory, tedy radnice, například: platnost (např. 3 měsíce), lokalita (obec nebo městská část), spoluúčast občana při platbě (např. 50 %), oblast využití (jídlo, kultura, zdravotní péče, volnočasové aktivity atd.), skupina občanů (např. senioři, děti, občané s trvalým pobytem na území obce apod.)

Co je corrent?

Corrent je speciální digitální zúčtovací jednotka s variabilní směnitelností, kterou vydává systém Corrency pod zkratkou „COR“. Ačkoliv má hodnotu rovnající se 1 Kč, není to měna ani kryptoměna.

Je tedy corrent považován za peníze nebo měnu?

Ne, corrent není ani měna, ani peníze v tradičním smyslu slova. Někteří lidé mohou mít tendenci mylně vnímat corrent jako měnu nebo formu peněz, ale ve skutečnosti se jedná o nástroj pro distribuci finanční podpory na nákup zboží nebo služeb od určených obchodníků a subjektů. Můžeme si to představit jako kupon na slevu do určitého obchodu – tento kupon nejsou skutečné peníze, ale má určitou hodnotu, kterou můžete využít u konkrétního obchodníka. Correnty fungují podobně. Narozdíl od peněz nejsou univerzálně přijímány a přijmout je mohou pouze vybraní obchodníci na omezeném území a ve vymezeném časovém období.

Jak funguje nastavení correntů v praxi?

Například radnice Prahy 14 se rozhodla podpořit své občany 1000 correnty, které mohli utratit během trvání projektu u místních podnikatelů, obchodníků a poskytovatelů služeb. Registrace do projektu byla možná od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, platnost correntů pak trvala od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023. Spoluúčast občana stanovili na 50 %, což znamená, že na nákup zboží či služeb v hodnotě např. 200 Kč použil občan 100 COR a 100 Kč uhradil ze svého. Correnty občan získal, pokud splnil podmínky stanovené radnicí, což bylo trvalé bydliště na Praze 14 a věk alespoň 18 let. Do Corrency se občan jednoduše zaregistroval na webu projektu praha14.corrency.cz. Correnty bylo možné uplatnit pouze u obchodníků, kteří se do systému přihlásili. Jejich seznam byl po dobu projektu k dispozici na webu praha14.corrency.cz, na FB Corrency a v Infocentru Prahy 14. Provozovny byly označené logem Corrency.

Proč corrent nesplňuje definici měny nebo peněz?

Correnty nemají všechny charakteristiky, které by je definovaly jako peníze. Peníze jsou všeobecně přijímány a mají řadu specifických vlastností, které correnty nenaplňují. Vzhledem k tomu, že měna je právní pojem označující určitý druh peněz upravených zákonem, nemůže se v případě correntů jednat ani o měnu.

Může být provozování systému Corrency považováno za poskytování platebních služeb?

Ne, provozování systému Corrency nesplňuje podmínky poskytování platebních služeb podle zákona o platebním styku. Provozovatel Corrency ve skutečnosti jedná jménem obce, s kterou spolupracuje, a nakládá s jejími prostředky v souladu s uzavřenou smlouvou. Tato činnost je v souladu s výjimkou pro platbu prováděnou osobou, která jedná jménem plátce.

Kdo systém Corrency již podpořil?

Corrency je hrdý na širokou podporu, kterou získal od řady renomovaných institucí a partnerů. Mezi nejdůležitější patří: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora ČR AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků), Odbor hlavního architekta eGovernmentu na Ministerstvu vnitra, Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), Česká spořitelna.

Potřebujete se zeptat?

ilustrace